Tjänster

Bokföring

Med ett bra grundarbete blir efterföljande arbete så mycket enklare och effektivare. Här hjälper vi dig med att bokföra och registrera dina verifikat och fakturor. Vi kan även hjälpa till med fakturering och betalningar av fakturor. Ordning och reda på pappren.

Löner

Vi ser till att du och dina anställda får en korrekt lönehantering och utbetalas enligt avtal. Vi hjälper dig bl a med att ta fram lönespecar och bokföringsunderlag, beräkna semesterskuld och lämna in kontrolluppgifter.

Periodbokslut – Analyser – Rapportering

Avstämning av konton i balansräkningen görs varje månad. Vi gör periodiseringar och avskrivningar så att månadens rapporter visar ett så rättvisande resultat som möjligt. Detta är viktigt så du kan ta beslut utifrån hur verksamheten går. Varje månad analyserar vi dina rapporter och bedömer rimligheten och ger dig information om det är något som vi tycker avviker. Vi följer upp avvikelser och kommer på förslag med förbättringar men även feedback på något som vi tycker är bra. Om du tycker det är krångligt att läsa och förstå rapporter kan vi tillsammans gå igenom varför ekonomin ser ut som den gör. Vi kan hjälpa dig med verktyg så att du kan följa upp att styra verksamheten t ex genom  prognoser och budget. Du kan få specialanpassade rapporter utifrån ditt företags behov. Det kan t ex vara rapporter utifrån kostnadsställe eller avdelning, rapporter per projekt, nyckeltalsanalyser, jämförelse med budget och mot föregående år. Om du inte vet vad du vill ha för rapporter så kan vi lämna förslag.

Skatter och avgifter

Genom att vi kan vara deklarationsombud hos Skatteverket kan vi hålla koll på att dina skatter och avgifter blir betalda och redovisade i rätt tid.

Bokslut och årsredovisning

Oavsett om du följer K2 eller K3 regelverket så kan vi upprätta ditt bokslut och årsredovisning. Om du har revisor i bolaget har vi processer för att underlätta och snabba upp revisionen. Vi kan göra ditt bokslut och årsredovisning även om vi inte sköter den löpande bokföringen under året. Många småföretagare sköter bokföringen själva eller har ekonomipersonal men inte kunskap om hur bokslutet ska upprättas. Vänder du dig till oss så ser vi till att bokslutet upprättas enligt gällande lagar och regler. Har du inte revisor kan du få en bokslutsrapport.

Inkomstdeklarationer

Vi upprättar främst deklarationer för aktiebolag och ägare i fåmansbolag. Vi ser till att ditt bolag ligger på en rätt nivå när det gäller skatteinbetalningar till Skatteverket och att det blir deklarerat och betalat i tid.  Har du komplexa skattefrågor samarbetar vi med erfarna skattekonsulter.

Byte av ekonomisystem

Vi kan vara ditt bollplank om du funderar på att byta ekonomisystem. Vi kan vara den konsult som hjälper dig att utvärdera olika ekonomisystem så att du får rätt system till just din verksamhet. Här finns erfarenhet av arbete i en mängd olika system.

Processgenomgång

Vi kartlägger delar eller hela verksamheten för att säkerställa att arbetet sker på rätt sätt eller om det finns möjlighet till tidsbesparing. Ibland räcker det att bara bli medveten om problemet för att sedan lätt kunna ändra sig. Det är lätt att man kör på i gamla vanor utan tanke på varför man gör på ett visst sätt. Ibland behövs kanske investeringar i form av nya moduler i datasystem ibland ökad kompetens hos personalen.

Ekonomihandbok

Genom att upprätta en ekonomihandbok kartläggs processer så att företagets rutiner och redovisningsprinciper blir dokumenterade. En ekonomihandbok är en manual hur ekonomiavdelningen fungerar och underlättar enormt mycket om personalen plötsligt och oförutsett inte kommer till jobbet en dag.