Ekonomikonsult online

Vi arbetar bland annat i ett webbaserat bokföringssystem som heter Fortnox. Din bokföring, fakturering och dina leverantörsfakturor sköts via webben, vilket innebär att du som företagare alltid har tillgång till din redovisning dygnet runt var du än är i världen, så länge du har tillgång till en dator, läsplatta eller mobil med internetuppkoppling. Vi arbetar tillsammans med dig i ett gemensamt system, vilket möjliggör att du kan utföra en del av arbetet själv, till exempelvis fakturering.

Ett webbaserat system möjliggör även e-fakturering eller fakturaskanning, där du aldrig behöver se dina leverantörsfakturor rent fysiskt. Då kan fakturorna antingen skickas direkt från det ena ekonomisystemet till det andra, eller så kan de skannas och mailas, alternativt hanteras via en separat fakturaadress som tar hand om pappersfakturorna. Vissa banker erbjuder en smart bankintegrering där kontoinformation skickas dagligen, så att du har koll på vilka av dina kund- respektive leverantörsfakturor som är betalda.

Det finns en rad smarta appar som du som företagare kan integrera med Fortnox, som exempelvis att fotografera kvitton med mobilen, hantera kortbetalningar och mycket annat.

Om du vill ha ett webbaserat ekonomisystem som exempelvis Fortnox kan vi ta hand om helheten, allt från uppstart och/eller byte från ditt befintliga system till utbildning av personal.

Vi har arbetat med uppstartsprocesser och byte av ekonomisystem, där vi tagit hand om helheten; från en första översyn av bolagens behov, uppstart av nytt ekonomisystem samt integrering med kringsystem och överföring av historisk data samt utbildning av personal i ekonomisystem och redovisning. Då vi har erfarenhet av både programsidan och bokföringssidan behöver vanligtvis inte någon datakonsult kopplas in, utan vi kan tillsammans utarbeta ett arbetssätt som uppfyller era krav och behov.

Läs mer på Fortnox hemsida.