Integritetspolicy

Integritetspolicy

Detta dokument ger information om behandling av personuppgifter inom Economicon AB. Vi kommer att beskriva nedan:

 • vilka personuppgifter som vi behandlar
 • grunder för behandlingen
 • hur länge uppgifterna sparas
 • vilka rättigheter har personerna som har sina uppgifter registrerade hos oss med mera

Grunden till denna policy är dataskyddsförordningen (GDPR). Förekommande begrepp tolkas enligt denna förordning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande person.

Exempel på vanliga personuppgifter:

 • personnummer
 • ip-adress
 • foto
 • adresser
 • e-post
 • telefonnummer
 • namn
 • röstinspelningar
 • film

Exempel på känsliga personuppgifter:

 • sexuell läggning
 • etniskt ursprung
 • politisk åsikt
 • hälsa
 • religionsåskådning
 • fackföreningstillhörighet

Parter och ansvar för behandlingen av personuppgifter

Economicon AB, 559051–5481, är en redovisningsbyrå som erbjuder en rad olika tjänster inom redovisningsområdet.

Economicon AB är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter som tillhandahålls från våra kunder och personuppgiftsansvarig för interna uppgifter såsom löneuppgifter, arbetsansökningar och kontakter via mejl.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifterna som behandlas för kunds räkning varierar beroende på uppdragsavtalet som tecknas mellan Economicon AB och uppdragsgivare. I enlighet med våra avtal samlar vi alltid in uppgifter om företagets ägare.

Vidare behandlar vi uppgifter om våra anställda och uppgifter vi får in via mejl. Kategorier av uppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter, företagsuppgifter och ärendeuppgifter.

Varför behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna som tillhandahålls från våra kunder samlas in för att kunna fullfölja åtaganden enligt uppdragsavtalet. Vidare behövs personuppgifterna för att uppfylla rättslig förpliktelse enligt gällande lagar för redovisningsuppdrag. Kontaktuppgifterna sparas för att löpande kunna informera om uppdraget samt för att kunna ställa eventuella frågor som rör uppdraget.
För inkomna ärenden via mejl och övriga kommunikationsvägar sparas uppgifterna för att kunna hantera ärendet och ge återkoppling.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Personuppgifterna sparas och behandlas i ett antal program som tillhandahålls via våra underleverantörer. Dessa underbiträden har samma skyldigheter för behandling av personuppgifter som har definierats i Personuppgiftsbiträdesavtal med våra kunder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Economicon sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ett gällande avtal eller rättslig grund. Uppgifterna kan vidare sparas så länge det finns en kundrelation eller på grund av intresseavvägning.  Efter detta raderas alternativt anonymiseras uppgifterna inom rimlig tid.

Rättigheter

Den som har sina personuppgifter registrerade hos Economicon har rätt att begära ett registerutdrag över den information som har sparats hos oss. Dessutom har man rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. Det finns även rätt att bli glömd, förutsatt att inte motsatsen krävs av avtalet, gällande lagar eller om det baseras på intresseavvägning. Skulle det visa sig att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig går det att invända mot behandlingen. Det finns också rätten att dra in ett samtycke.

Kontakt

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller om du vill begära en rättelse kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Economicon AB
Bivägen 4
663 41 Hammarö
info@economicon.se