Kvalitet

Välj en auktoriserad redovisningskonsult.

Att välja en auktoriserad redovisningskonsult innebär trygghet för dig som företagare. Som medlem i Sveriges ledande branschorganisation SRF Konsulterna arbetar vi efter Rex (tidigare Reko). Rex är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster i uppdragen. Rex-standarden är obligatorisk för SRF Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras medarbetare att följa.

Att vara auktoriserad redovisningskonsult innebär att vi har adekvat utbildning och många års erfarenhet i yrket. Det finns dessutom krav på vidareutbildning inom redovisning och skatt, att vi har ansvarsförsäkring samt att vårt arbete regelbundet kvalitetsgranskas av oberoende granskare inom SRF Konsulterna.

För mer info gå gärna in på www.srfkonsult.se