Analyser

Det finns mycket man kan göra inom det här området. Vi hjälper dig att analysera verksamheten och upprättar månadsrapporter som visar så rättvisande resultat som möjligt. Det är vår ambition att du ska ha optimala förutsättningar att fatta de bästa besluten utifrån din verksamhets helhetsperspektiv.

Optimerade flöden

Vi är grymma på processer. Upplever du att något tar för mycket tid och att det borde finnas effektivare sätt att genomföra vissa moment? Då kan vi hjälpa dig med kartläggning av hela eller valda delar av verksamheten, för att med det som underlag kunna säkerställa att arbetet sker på rätt sätt. Eller för att helt enkelt identifiera möjliga tidsvinster, som i sin tur bidrar till lönsamhet. Ibland räcker det att bara bli medveten om problemet för att enkelt kunna genomföra lämpliga förändringar. För visst är det väl så att vi alla från tid till annan kör på i gamla hjulspår och invanda rutiner? Ofta utan en tanke på varför man gör på ett visst sätt. Vissa gånger behövs investeringar, till exempel i form av nya moduler i datasystem, en annan gång är det kompetensutveckling bland medarbetarna som är nyckeln till framgång. Olika förutsättningar, olika nycklar.

Affärsrådgivning

Vi hjälper dig mer än gärna med stabila underlag för viktiga beslut kring ditt företagande. Vad har du för mål? Vill du starta, effektivisera, investera, förvärva eller avyttra? Har företaget rätt förutsättningar och relevanta nyckeltal som bidrar till lönsamhet? Börjar det bli dags för generationsväxling? Eller står du och ditt företag inför någon annan angelägen fråga som skulle tjäna på stöttning? Ta med oss i processen. Med vår breda kompetens och erfarenhet från ett stort antal varierande verksamheter kan vi tillsammans hitta rätt väg.

Verktyg och digitalisering

Vi hjälper dig att ta steget att bli mer digitala – oavsett var på den trappan ni befinner er i dag. Behöver ni byta ekonomisystem? Det är ofta komplicerat, tidsödande och svårt att greppa. Låt oss vara ditt bollplank; våra erfarenheter blir dina tillgångar.

Vill du lära dig mer?

Det finns ämnen som vi älskar, men som vi vet att många andra tycker är komplicerade att greppa. Alla tycker till exempel inte att balansrapporter är enkla att förstå. Eller ens att det är roligt. Och det kan man förstå. Samtidigt finns det många viktiga instrument som är viktiga att kunna ta till sig. Vi utbildar er gärna om ni känner att det finns kunskapsluckor i organisationen.