Bokföring

Bokföring är vår grundläggande tjänst. Här gillar vi att arbeta smart – och med fördel digitalt – för att öka tillgängligheten för dig, och för att säkerställa möjligheterna till ett bra samarbete. Det är vår strävan att frigöra tid för dig och för din verksamhet.

Bokslut och årsredovisning

Är det så att ni själva hanterar er löpande bokföring, så kan vi upprätta årsbokslut. Vi kan också vara behjälpliga med tätare avstämningar och delårsbokslut, så att ni alltid har en rättvisande och aktuell bild av räkenskaperna. Självklart är vi bekanta med de olika regelverk som finns, och om du har en revisor i bolaget har vi processer för att underlätta och effektivisera revisionen. Tack vare att vi är auktoriserade kan vi lämna rapport om årsredovisningen, vilket är ett kvitto på att redovisningen håller hög kvalitet.

Löner

Alla tjänar på att du och dina anställda får en korrekt lönehantering som betalas ut enligt avtal. Vi hjälper dig att ta fram korrekta och tydliga lönespecifikationer och bokföringsunderlag, och vi beräknar upplupna semesterskulder.

Deklaration och skatt

I samband med bokföring och lönehantering upprättar vi moms och arbetsgivardeklaration. Vi hjälper också till med upprättande av din och ditt bolags inkomstdeklaration tillsammans med alla nödvändiga bilagor och skatteberäkningar. Det finns skatteregler som kan vara svårtolkade och uppfattas som otydliga; vi hjälper dig att reda ut alla eventuella oklarheter. Tillsammans med dig arbetar vi fram en plan för hur du lämpligast fördelar företagets resultat i form av lön, utdelning och bokslutsdispositioner utifrån förutsättningar, investeringsbehov och målsättningar.