Bokföring

Bokföring är vår grundläggande tjänst. Här gillar vi att arbeta smart – och med fördel digitalt – för att öka tillgängligheten för dig, och för att säkerställa möjligheterna till ett bra samarbete. Det är vår strävan att frigöra tid för dig och för din verksamhet.

Bokslut och årsredovisning

Här är vi riktigt duktiga. Vi har lång erfarenhet från många olika bolag och kunskap inom olika regelverk. Att upprätta ett korrekt bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration är en självklarhet. Vi kan också vara behjälpliga med tätare avstämningar och delårsbokslut, så att ni alltid har en rättvisande och aktuell bild av räkenskaperna. Tack vare att vi är auktoriserade kan vi också lämna en rapport om årsredovisningen.

Löner

Alla tjänar på att du och dina anställda får en korrekt lönehantering som betalas ut enligt avtal. Vi hjälper dig att ta fram korrekta och tydliga lönespecifikationer och bokföringsunderlag, och vi beräknar upplupna semesterskulder.

Deklaration och skatt

I samband med bokföring och lönehantering upprättar vi moms och arbetsgivardeklaration. Vi hjälper också till med upprättande av din och ditt bolags inkomstdeklaration tillsammans med alla nödvändiga bilagor och skatteberäkningar. Det finns skatteregler som kan vara svårtolkade och uppfattas som otydliga; vi hjälper dig att reda ut alla eventuella oklarheter. Tillsammans med dig arbetar vi fram en plan för hur du lämpligast fördelar företagets resultat i form av lön, utdelning och bokslutsdispositioner utifrån förutsättningar, investeringsbehov och målsättningar.