Bokföring

Vi sköter din bokföring

Vi hjälper dig med löpande bokföring. För att frigöra tid för dig och effektivisera arbetet vill vi jobba smart – och gärna digitalt. Det ökar tillgängligheten för dig och säkrar möjligheterna till ett bra samarbete.

Tack vare lång erfarenhet av bokföring från många olika bolag och bred kunskap inom olika regelverk kan du vara trygg med dina siffror i våra händer. Vi erbjuder också tätare avstämningar, så att du alltid har en rättvisande och aktuell bild av företagets ekonomi.

Rätt lön i rätt tid

Alla tjänar på att du och dina anställda får en korrekt lönehantering som betalas ut enligt avtal och i tid. Vi hjälper dig att ta fram korrekta och tydliga lönespecifikationer och bokföringsunderlag, och vi beräknar upplupna semesterskulder.

Bokföring
Economicon

Boka ett möte:

Tillsammans tar vi fram de underlag du behöver för att fatta rätt beslut för din verksamhet. Låt oss ha hand om ekonomin, så kan du fokusera på annat.