Moms, deklaration och årsredovisning

Moms, deklaration och årsredovisning

I samband med bokföring och lönehantering upprättar vi moms och arbetsgivardeklaration samt bokslut. Vi hjälper också till med din och ditt bolags inkomstdeklaration tillsammans med alla nödvändiga bilagor och skatteberäkningar. Det finns skatteregler som kan vara svårtolkade och uppfattas som otydliga. Då vet vi att det kan vara skönt med stöd för att se till att allt blir rätt.

Tillsammans med dig arbetar vi fram en plan för hur du på bästa sätt fördelar företagets resultat i form av lön, utdelning och bokslutsdispositioner utifrån förutsättningar, investeringsbehov och målsättningar.

Tack vare att vi är auktoriserade redovisningskonsulter kan vi också lämna en rapport om årsredovisningen.

Moms
Economicon

Boka ett möte:

Tillsammans tar vi fram de underlag du behöver för att fatta rätt beslut för din verksamhet. Låt oss ha hand om ekonomin, så kan du fokusera på annat.