2022-07-05

Få koll på likviditeten

Jeanette Mattsson
Jeanette Mattsson
2022-07-05

Få koll på likviditeten

Jeanette Mattsson
Jeanette Mattsson
Tips

Har du koll på att det finns pengar i kassan till dina kortsiktiga skulder? En dålig likviditet kan ge stora problem eftersom det kan innebära att du inte kan betala dina räkningar. Det kan i slutändan leda till en konkurs. Därför är det viktigt att planera för framtida utgifter.

Börja med att se över det som företaget själv hanterar som till exempel budget, kostnader, lager och inventarier och så vidare. Se sedan över externa avtal och relationer som finns med kunder, leverantörer och med banken. På det viset kan du säkra likviditeten och företagets framtid.

2022-07-10

Så får du betalt i tid

2022-06-25

Har du koll på skillnaden mellan bokföring och redovisning?

2022-07-05

Få koll på likviditeten