Få koll på likviditeten

Jeanette Mattsson
Jeanette Mattsson

Få koll på likviditeten

Jeanette Mattsson
Jeanette Mattsson
Så gör du för få lågbeskattad utdelning 2023

Har du koll på att det finns pengar i kassan till dina kortsiktiga skulder? En dålig likviditet kan ge stora problem eftersom det kan innebära att du inte kan betala dina räkningar. Det kan i slutändan leda till en konkurs. Därför är det viktigt att planera för framtida utgifter.

Börja med att se över det som företaget själv hanterar som till exempel budget, kostnader, lager och inventarier och så vidare. Se sedan över externa avtal och relationer som finns med kunder, leverantörer och med banken. På det viset kan du säkra likviditeten och företagets framtid.

Så gör du för få lågbeskattad utdelning 2023

Så får du betalt i tid

Har du koll på skillnaden mellan bokföring och redovisning?