Så får du betalt i tid

Anna-Carin Örnberg
Anna-Carin Örnberg

Så får du betalt i tid

Anna-Carin Örnberg
Anna-Carin Örnberg
Tips

Ingen gillar sena kundbetalningar, eller ännu värre; uteblivna betalningar. Och detta vill vi förstås undvika. Här kommer några tips för att säkerställa att dina kundfakturor blir betalda i tid.

Står det rätt saker på fakturan?

Fakturan som skickas till kund måste vara korrekt. En del företag vägrar betala om det inte står exakt rätt uppgifter på fakturan. Om du ska kunna kräva in betalning och få räntesättning ifall denna inte kommit in i tid måste även information om betalningsvillkor och dröjsmålsränta finnas med.

Varför betalar inte kunden fakturan?

Agera inte bank åt dina kunder. Genom att jobba proaktivt får du bäst förutsättningar att rädda dina kundrelationer och minimera ditt företags ekonomiska risker. För att säkerställa goda kundrelationer och för att affären ska få ett bra avslut, se till att undvika följande vanliga anledningar till att en faktura inte betalas i tid:

  • Fakturan har inte nått fram till kunden.
  • Det är något fel på fakturan som fått kunden att lägga den åt sidan.
  • Din kund är inte överens med dig om den levererade varan eller tjänsten, eller om fakturans belopp.
  • Din kund har ekonomiska problem och kan eller vill inte betala.

Hur lång bör kredittiden vara?

Långa kredittider är önskvärda för köparen då det ger gratis kredit, men det är en kredit som sker på din bekostnad.

Det finns ingen lag som säger att ett företag måste ha en kredittid på 30 dagar, vilket de flesta företag använder, men det är en fördel att det står tydligt på ordererkännande och faktura. Om det inte står kredittid kan någon av parterna hävda att en viss kredittid, till exempel 30 dagar, är sedvänja mellan parterna och därför är tyst avtalat mellan dem.

Det betyder att det ur både säljarens och köparens perspektiv alltid är bäst att avtala om kredittiden före köpet. Väldigt långa kredittider kan påverka ett företags likviditet negativt. Särskilt små företag kan behöva ha betalt snabbare än inom 30 dagar, och vår rekommendation är därför att använda den kredittid som passar bäst för företaget.

Påminnelse

Om kunden inte betalar i tid ska du skicka en påminnelse. Hur du ska gå tillväga beror på vilken kundrelation du vill ha, men det viktigaste är att du skickar ut denna i tid, lämpligt är 4-7 dagar efter att betalningsdatum gått ut. Att vara skyndsam är viktigt för att få in pengar till likviditet samt visa kunden att du har kontroll. Du har också möjlighet att ta ut en påminnelseavgift. Det kan vara effektivt att ha en skriva på påminnelsen att ”om betalning ej skett inom x antal dagar överlämnas fakturan till inkasso”.

Dröjsmålsränta

Om förfallodagen är bestämd men ni inte har avtalat om dröjsmålsränta kan du enligt lag debitera ränta med en referensränta på + 8 % av fakturabeloppet från förfallodagen. Det går att avtala om storleken på dröjsmålsränta och det finns inga direkta regler för var gränsen för ocker ligger, utan prövas ifrån fall till fall. En dröjsmålsränta om 24% brukar anses som skälig.

Betalningsföreläggande

Om du inte har fått betalt av din kund fast du har skickat påminnelser kan du använda dig av betalningsföreläggande hos kronofogden. Men innan du gör detta ska du upplysa kunden om att ”om” hen inte betalar så skickas kravet till Kronofogden. Kostnaden för betalningsföreläggandet lägger du på i kravet till kund.

https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Så gör du för få lågbeskattad utdelning 2023

Så får du betalt i tid

Har du koll på skillnaden mellan bokföring och redovisning?